Hong Kong Cheapo logo The Ultimate Guide to Hong Kong
Chai Wan
Pic: Getty Images

Chai Wan