Hong Kong Tram Christmas Theme

Photo by Hong Kong Tourism Board