Lan Kwai Fong Hong Kong

A street sign for Hong Kong’s Lan Kwai Fong